Zonnebloembanner

Presentie
Featured

Presentiebenadering

Andries Baart

Presentie is een benaderingswijze die uitgaat van een liefdevolle toewending naar de ander, die ook mogelijk is in een context van drukte en beperkingen in tijd, ... Vanuit die toewending probeert men te begrijpen wat de ander goed doet en zet men zich in om daartoe zo goed mogelijk bij te dragen. 

De presentiebeoefenaar probeert telkens weer te ontdekken wat deze concrete ander in zijn/haar concrete situatie het meest deugd zou doen. Daarvoor is actief aanwezig zijn, en blijven, het eerste en het meest cruciale. De presentiebeoefenaar bevestigt de ander als persoon, wat ook zijn/haar voorgeschiedenis en situatie is.
De presentiebenadering is door Andries Baart ontwikkeld op grond van empirisch kwalitatief onderzoek, en wordt in veel domeinen toegepast. 

Infographic over presentie

Infographic

bekijk de volledige Infographic gemaakt door Lian Schepers en Loko Cartoons.