Contactgegevens

Ondersteuningsactiviteit (intervisie, supervisie, begeleiding van een team ...)

Geef meer info over de periode, duur van de vorming en de eventuele spreiding
Wat wil je met deze vorming bereiken