Zonnebloembanner

Vorming
Featured

Vorming

Vorming

Wat kan je waar leren?

 U kunt vorming en ondersteuning aanvragen. Bij vorming kan het gaan om inleidende lezingen of studiedagen, al of niet in workshopvorm. Bij ondersteuning gaat het om trajecten waarbij de hulp- of zorgverleners ondersteund worden door begeleide reflectiegroepen, seminaries e.d.

Als een groep of organisatie vorming vraagt over de presentiebenadering, nemen wij contact op om samen te verkennen wat voor vorming men wil en aangewezen is: wat is de doelgroep, de setting en inbedding, hoe wordt er al presentie-achtig gewerkt, waar is dit moeilijk, welke vragen leven er? Ook de praktische organisatie en tarifering gebeurt in overleg.
De medewerkers van de presentiegroep Vlaanderen hebben ervaring in het geven van dergelijke vormingen in diverse sectoren: zorg, psychiatrie, sociale en zorgopleidingen, pastoraal werk, met vluchtelingen en mensen in armoede, in straathoekwerk en outreach, met leidinggevenden, … De expertise bijeengebracht in deze groep breidt zich voortdurend uit. Over presentie raak je nooit uitgeleerd.